ØKRIGÅRD i Bærum - Trefelling - Tomterydding - Motorsagkurs


Hovedside


Nyheter


Informasjon om virksomheten

Tomterydding

Rydding av tomter eller traseer til vegbygging. Bortkjøring av trevirke og kvist, evt flises på stedet. Rydder ikke kraftgater/høgspentlinjer

 

ØKRIGÅRD i Bærum - Trefelling - Tomterydding - MotorsagkursTelefon: 91337580Nettstedskart