ØKRIGÅRD i Bærum - Trefelling - Tomterydding - Motorsagkurs


Hovedside


Nyheter


Informasjon om virksomheten

Skogbruk

Hogst og tynning er mest fordelaktig å utføre i vinter- sesongen for å hindre skader på mark og gjenstående trær. I områder nær bebyggelse og vei kan det bli et bedre resultat ved å bruke fliskutter for å bli kvitt kvist som utgjør stort volum og råtner sent.

Vi ser det som viktig å bevare målsetningen skogeier har med skogen og ivareta flerbrukshensynet, både for eier, brukere og det biologiske mangfoldet

Vi er godt kjent med markaforskrifter og holder oss godt oppdatert med hva som skjer i skogbruket og er jevnlig på kurs og møter.

Økri gård har også egen skog på Sollihøgda.

Det skjer også stadig forandringer på priser og leveringskrav til virket som det er viktig å forholde seg til slik at det blir økonomisk best mulig resultat for skogeier.

Her ser du bilde av  traktor med vinsj og traktor med fliskutter og tømmerklo.

Denne driften var et løvtrebestand med  bjørk og alm. Virket gik til sagtømmer og vedproduksjon.

 

 

 

 

 

ØKRIGÅRD i Bærum - Trefelling - Tomterydding - MotorsagkursTelefon: 91337580Nettstedskart