ØKRIGÅRD i Bærum - Trefelling - Tomterydding - Motorsagkurs


Hovedside


Nyheter


Informasjon om virksomheten

Instruksjon/ sikkerhetsopplæring

Sjur Jacobsen er instruktør i Aktivt Skogbruk og dekker emnene motorsag, hogst og ungskogpleie/ryddesag. Alle kurs må gå gjennonom skogbrukets kursinstitutt, se www.skogkurs.no

Gir dokumentert sikkerhetsopplæring i nevnte emner, min for dette er 15 t. kurs

ØKRIGÅRD i Bærum - Trefelling - Tomterydding - MotorsagkursTelefon: 91337580Nettstedskart