ØKRIGÅRD i Bærum - Trefelling - Tomterydding - Motorsagkurs


Hovedside


Nyheter


Informasjon om virksomheten

Økrigård i Bærum


Økrigård i Bærum utfører hogst, trefelling, tomterydding, fliskutting og opprydding etter vindfall i Oslo, Asker og Bærum.

Økrigård i Bærum tilbyr motorsagkurs og ryddesagkurs med dokumentert sikkerhetsopplæring.

Mobil: 91 33 75 80                 e-post: asjur1@online.no


 

Økrigård holder til på Økri gård, vestre i Bærum. Navnet Økri kommer av treslaget eik og vin (vin=åpen slette) og het tidligere Eikrin. Det er gamle beite, jord og skogbrukstradisjoner i området.

Vi tilbyr tjenester innen skogbruk, trefelling, hage og jordbearbeiding. Etterfølger kravene for HMS skogbruk (Helse Miljø og Sikkerhet)

Skogbruk: Hogst, tomterydding, tynning, ungskogpleie og planting. .Pleie kulturlandskap og sårbare områder/verneområder

Opprydding av vindfall: Faglig opprydding  av mindre eller større partier med vindfall.

Rådgivning: Faglig rådgivning i forvaltning av mindre skogområder, både kort og langsiktig.

Motorsagkurs:  Kurs dokumentert sikkerhets opplæring i bruk av motorsag og ryddesag www.skogkurs.no  Skogbrukets kursinstitutt; SKI.

Hage: Beskjæring, bortkjøring kvist, evt fliskutting,. Veiledning i kompostering til hjemmebruk.

Trefelling: Felling, beskjæring av trær i park og hage, bortkjørig av trevirke og kvist, evt, fliskutting på stedet som kan brukes som dekkbark.

Demontering ved klatring eller bruk av lift.

Tomterydding: Rydding av skog og kratt, fjerning av trevirke og  kvist. Bortkjøring av kvist eller fliskutting på stedet evt bortkjøring flis.

Kantrydding: Rydding langs mindre veier og jordekanter hvor flis kjøres rett i henger.

Brensel: salg av ulike typer ved, i 40 og 60 l sekk og eurosekk. Kan også levere kløyvd, rå ved til tørking hos forbruker.

Maskiner: Diverse motorsager, håndsager, kvisteredskap, tre traktorer, en med vinsj, en med fliskutter og tømmerklo, vedmaskin og en med tømmerhenger, kran og vinsj

Jordbearbeiding: Traktormontert beitepusser og jordfres. Treskjærs plog.
 

Daglig leder er skogbruksagronom, instruktør i Aktivt Skogbruk og adjunkt utdannet, og lang erfaring i skogbruket og trefelling, vikar på naturbruk vgs

Sammarbeid med andre i bransjen og kan påta oppdrag hvor det kreves flere for å håndtere jobben på en forsvarlig måte.

Arbeider på oppdrag for private, stat og kommune.

Referanser:

Bærum kommune, ved skogbrukssjefen

Asker kommune, ved skogbrukssjef

Stabekk Vgs ved avd.leder energi og miljøfag

 

  

 

 

 

 

Nyheter
Instruksjon/ sikkerhetsopplæring


ØKRIGÅRD i Bærum - Trefelling - Tomterydding - MotorsagkursTelefon: 91337580Nettstedskart